UNWE
Профил на купувача

Процедури по ЗОП

„Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения“

10.08.2018

договаряне без предварително обявление по ЗОП

дата на валидност: 18.10.2018

Доставка на интернет достъп за РЦДО -гр.Хасково

01.08.2018

дата на валидност: 10.10.2018

"Строително-ремонтни дейности в УНСС"

23.05.2018

дата на валидност: 21.08.2018

„Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения“

11.04.2018

Договаряне без обявление по ЗОП

дата на валидност: 04.06.2018

ПЕРИОДИЧНА ПОКУПКА НА МОТОРНО ГОРИВО

06.03.2018

Документите по процедурата се намират на следния адрес: http://zop.unwe.bg/Document?folderId=238

дата на валидност: 27.03.2018

Доставка на хигиенни материали за нуждите на УНСС и поделения

28.08.2017

Публично състезание

дата на валидност: 23.10.2017

Строително-ремонтни дейности в УНСС

19.06.2017

дата на валидност: 22.08.2017

Tекущ ремонт на сградата на РЦДО - гр. Хасково

01.06.2017

дата на валидност: 14.08.2017

Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения

22.11.2016

Открита процедура

дата на валидност: 09.02.2017

Доставка на материали за текуща поддръжка на сградния фонд на УНСС

22.11.2016

Публично състезание

дата на валидност: 13.01.2017