UNWE
Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Доставка на хигиенни материали за нуждите на УНСС и поделения

28.08.2017

Публично състезание

дата на валидност: 23.10.2017

Строително-ремонтни дейности в УНСС

19.06.2017

дата на валидност: 22.08.2017

Tекущ ремонт на сградата на РЦДО - гр. Хасково

01.06.2017

дата на валидност: 14.08.2017

Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения

22.11.2016

Открита процедура

дата на валидност: 09.02.2017

Доставка на материали за текуща поддръжка на сградния фонд на УНСС

22.11.2016

Публично състезание

дата на валидност: 13.01.2017