UNWE
Профил на купувача

АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА КАБЕЛНАТА МРЕЖА И СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ НА П“ССО“

Публично състезание

дата на валидност: 2017-02-06