UNWE
Профил на купувача

УКАЗАНИЯ относно осъществяването на мониторинг и контрол по изпълнението на сключени от Университета за национално и световно стопанство договори за обществени поръчки и договори за наем на имоти или части от имоти – държавна собственост, управлявани от университета

Указания

08.04.2020