UNWE
Профил на купувача

Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица

Доставка на работно облекло за нуждите на УНСС

08.01.2018

дата на валидност: 08.02.2018

Доставка на резервни части и ремонт на аспирацията в кухненския блок на УОБ – с. Равда

18.09.2017

Покана до определени лица

дата на валидност: 26.10.2017

Доставка на офис и посетителски столове

06.07.2017

дата на валидност: 02.08.2017

Абонамент за лицензиран достъп до пакет от база данни Business Source Complete на EBSCO Information Services

03.01.2017

Покана до определени лица

дата на валидност: 19.01.2017