UNWE
Профил на купувача

„Извозване на битови и промишлени отпадъци, разделно събиране и извозване на отпадъци от хартия и картон, стъкло и пластмаси“