UNWE
Профил на купувача

Присъединяване на сградата на РЦДО-гр.Хасково към газоразпределителната мрежа в град Хасково и доставка на природен газ за отопление

дата на валидност: 2018-07-16