UNWE
Профил на купувача

Провеждане на емпирично проучване на тема: ”Изисквания на бизнеса към социалните бизнес мрежи”

дата на валидност: 2018-02-27