UNWE
Профил на купувача

Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителна система, пожарогасителна система и аварийно осветление в УНСС и поделения

Прекратена

дата на валидност: 2017-08-08