UNWE
Профил на купувача

Продължаване на абонамента за лиценз по проект „Пространствен анализ на природосъобразно земеделие в България (на примера на конкретен район)“, №НИД НИ 1-16/2015г.

Покана до определени лица

дата на валидност: 2016-06-08