UNWE
Профил на купувача

„Извънгаранционна техническа поддръжка и ремонт на комуникационни сървъри (DHCP, ISA, DC), WEB и DB сървъри и преносими компютри за нуждите на УНСС“

дата на валидност: 2018-02-19