UNWE
Профил на купувача

Извършване на полева работа по събиране на емпирични данни по научното изследване МАРКЕТИНГ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ - ПРИЛОЖЕНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ, финансирано по договор за университетска научна поръчка №НИД НИ 1-17/2015

дата на валидност: 2018-03-15