UNWE
Профил на купувача

ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ /ПЪРВА,БИЗНЕС И ИКОНОМИЧНА КЛАСА/ РЕДОВНИ ПОЛЕТИ ПРИ СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ,СЛУЖИТЕЛИТЕ,ЧЛЕНОВЕТЕ НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ НА УНСС И ДРУГИ ЛИЦА, КОМАНДИРОВАНИ ОТ УНСС“

дата на валидност: 2018-01-02