UNWE
Профил на купувача

“ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ОБЩЕСТВЕНИ ФИКСИРАНИ ТЕЛЕФОННИ МРЕЖИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГЛАСОВА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА И МИНИМУМ 20 ЗОНИ ЗА БЕЗЖИЧЕН ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП /ХОТ-СПОТ/ ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС”