UNWE
Профил на купувача

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР) ЗА ОБЕКТИ: УНСС – УЧЕБЕН КОРПУС ГР.СОФИЯ И СПОРТЕН КОМПЛЕКС „БОНСИСТ“ ГР. СОФИЯ“