UNWE
Профил на купувача

АБОНАМЕНТ И ДОСТАВКА НА БЪЛГАРСКИ, РУСКИ И ЧУЖДОЕЗИКОВИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ ЗА 2019Г., ЗА НУЖДИТЕ НА РЕКТОРАТ И УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА

дата на валидност: 2018-10-03