UNWE
Профил на купувача

Абонамент за лицензиран достъп до пакет от бази данни ABI/INFORM Collection, Business Ebook Subscription и Deutsche Sammlung Ebook Subscription на ProQuest по проект по процедура BG05М2ОР001-2.009

дата на валидност: 2017-10-09