UNWE
Профил на купувача

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЧЕБНИ ЗАЛИ №П034 И №П035, КОРИДОР В „СТАРА БИБЛИОТЕКА“, WC В „УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА“ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАСТИЛКИ НА АЛЕИ В ДВОРА НА УНСС“