UNWE
Профил на купувача

Търгове

Търг с тайно наддаване за определяне на наемател на части от имоти, публична държавна собственост, намиращи се в коридорните площи на УНСС и СК „Бонсист“, които ще се използват за инсталиране и експлоатация на вендинг автомати...

15.07.2021

Търг с тайно наддаване за определяне на наемател на части от имоти, публична държавна собственост, намиращи се в коридорните площи на УНСС, ул. 8–ми декември №19 и Спортен комплекс „Бонсист“, които ще се използват за инсталиране и експлоатация на вендинг автомати за продажба на топли напитки, студени напитки и пакетирани изделия, представляващи 12 (дванадесет) квадратни метра

дата на валидност: 23.08.2021