UNWE
Профил на купувача

В този сайт ще намерите обявените от Университета за национално и световно стопанство обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

Дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки",
Отдел "Обществени поръчки и търгове"

Самуил Авдала, началник отдел "Обществени поръчки и търгове"

1700, София,
УНСС, Студентски град “Христо Ботев”,
тел./факс: (02) 8195 377, (02) 8195 516
стая 5002, e-mail: [email protected]